Η επιχείρηση Βεργάδος Ανδρέας και ΑΦΟΣ ΟΕ είναι μία δυναμική Εταιρεία επεξεργασίας μαρμάρων και γρανίτη, που ιδρύθηκε το 1983 και εδρεύει στην Πάτρα. Εξορύσσει τον Βασιλικό Ψαμμίτη χρώματος καφέ και γκρι που ενδεικνύεται για πολλές χρήσεις.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε έργο στην Ελλάδα, από ένα μικρό πάγκο κουζίνας μέχρι το μεγαλύτερο κτήριο. Η εμπειρία και οι γνώσεις της επιχείρησης μπορεί να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, γι' αυτό και διαρκώς αναβαθμίζουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.