Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ Βενάτος Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ Βενάτος
Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ-Γκρι Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ-Γκρι
Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ-Κίτρινο Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ-Κίτρινο

Βασιλικός Ψαμμίτης Γκρι Βασιλικός Ψαμμίτης Γκρι
Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ Βασιλικός Ψαμμίτης Καφέ